VI ARBETAR FÖR HELRENT I SVERIGE

Våra tjänster

Kontorsservice

Diskning, städning, plocka undan och hålla rent. Känns det som att alldeles för mycket saker som dina anställda gör på kontoret inte är vad de är bäst kvalificerade för?

En arbetsplats ska vara en behaglig mötesplats för medarbetare och kunder. Har ni rent och snyggt på kontoret får ni en skön miljö som inspirerar och stimulerar. Du får gladare medarbetare som inte stressas av oordning på kontoret. De kan fokusera på sina kärnfunktioner och presterar bättre och med högre kvalitet.

Vi har Grundtjänsten i kontorsservice som är allmänstäd men vi kan också utforma ett erbjudande med fler tjänster som fönsterputs, golvvård, storstäd och flyttstäd. För oss kommer säkerhetsfrågor och sekretess i första rummet. Vi har väl utarbetade rutiner som kvalitetsgranskas regelbundet för att kunna erbjuda högsta kvalitet i säkerheten.