VI ARBETAR FÖR HELRENT I SVERIGE

Våra tjänster

Seniorservice

Orken börjar tryta och saker går kanske inte riktigt lika snabbt och lätt som förr. Men sysslorna i hemmet blir inte färre med åren. Samtidigt ska man ju ha tid till allt roligt på ålderns höst.

Genom Ledig Personals Seniorservice vill vi göra det möjligt för alla att kunna bo kvar hemma och sköta om sitt hem så länge som möjligt. Vi hjälper dig med de tunga dagliga sysslorna så du får tid att fortsätta göra allt du vill. Tillsammans kommer vi överens om vilka saker du behöver hjälp med. Ibland räcker det med lite hjälp med städningen och andra gånger behöver man kanske lite mer. Det är dina behov som styr.

Din säkerhet är såklart mycket viktigt för oss, och du kan alltid känna dig trygg när du anlitar oss. Vår personal har särskild legitimation och så långt som möjligt försöker vi ordna att samma person kommer hem till dig varje gång. Full tystnadsplikt gäller för våra anställda både under och efter arbetstid.

Kommunerna i landet har olika regler kring vilka tjänster vi får erbjuda. I vissa kommuner kan vi erbjuda alla de tjänster som den kommunala hemtjänsten normalt tillhandahåller. I andra kommuner har kommunen valt att endast lägga ut tjänster som städning och inköp. Kontakta oss så berättar vi mer om vad som gäller i just din kommun.